Czy Twój dom jest bezpieczny?

Czy Twój dom jest bezpieczny?

Bezpieczny dom to bardzo szerokie pojęcie. W zakres bezpieczeństwa zaliczyć należy bowiem nie tylko aspekt dotyczący jego wykonania, ale także wszystko to co zapobiega ewentualnemu dostaniu się do niego osób niepowołanych.

Dawno już minęły czasy kiedy jedynym elementem naszego bezpiecznego domu był pies stojący na warcie przy wejściu na naszą działkę.

Mało kto, obawia się już tabliczki z napisem groźny pies, ostrzegający przed wejściem na nasz teren. Współcześni włamywacze radzą sobie ze znacznie poważniejszymi zabezpieczeniami. Nic nie stanie na przeszkodzie, by dostać się do naszego domu i zabrania wszystkiego tego, co rzeczywiście jest cenne.

Współczesne systemy alarmowania o niebezpieczeństwie są bardzo rozbudowanymi narzędziami. Oczywiście poszczególne egzemplarze różnią się od siebie parametrami oraz ogólnym zakresem działania. Podczas ich zakupu szczególnie warto wziąć pod uwagę moc działania oraz atesty jakie posiadają.

W ten sposób wiemy na jakiej przestrzeni działają oraz czy spełnią nasze oczekiwania w zakresie naszego domu.

Podstawową wytyczną naszych alarmów jest klasa bezpieczeństwa. Ogólnie można ją określić pomiędzy 1-4. Najsłabsza to oczywiście ta, która ma oznaczenie 1, z kolei najlepsza, najbardziej miarodajna będzie klasa z oznaczeniem 4.

Innym podziałem mocy naszych alarmów są klasy A, B, C i S, które odpowiadają polskiej normie PN-E-08390-14:1993.

Idąc kolejno od litery A mamy przed sobą alarmy podstawowe do ochrony mniej wartościowych rzeczy i S, które chronią bardzo ekskluzywnie wyposażone apartamenty.

Do domowych alarmów bardzo często zaliczyć możemy także różnego rodzaju czujniki dymu. Oczywiście ich zadaniem nie jest ochrona naszego domu przed pożarem, ale jak najszybsze zaalarmowanie o jego powstaniu. W ten sposób zyskujemy dodatkowy czas, który możemy poświęcić na wezwanie wozu strażackiego lub ratowanie chociaż części dobytku.

Pamiętajmy, zamiast skupiać się wyłącznie na dodatkach dekoracyjnych zwróćmy także uwagę na systemy bezpieczeństwa bardzo ważne w użytkowaniu naszego domu.

czujnik dymu