Jak bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej?

Jak bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej?

Aby korzystanie z instalacji gazowej było dla nas bezpieczne musimy przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad.

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest zadbanie o prawidłową wentylację pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia spalające gaz. Jeśli pomieszczenie jest często wietrzone, to tym samym wzrasta ilość tlenu i podczas spalania gazu powstaje dwutlenek węgla, czyli gaz naturalnie występujący w powietrzu. Jeśli jednak ilość tlenu jest niewystrajająca następuje spalanie częściowe i wytwarza się trujący dla człowieka tlenek węgla, zwany potocznie czadem. Dlatego w pomieszczeniu, w którym jest piec gazowy nie zakładamy kratek wentylacyjnych. Możemy także zostawiać rozszczelnione okna. Musimy pamiętać, aby dokonać przeglądu stanu technicznego kanału spalinowego. Warto pomyśleć także o zamontowaniu czujnika wykrywającego ulatniający się gaz. Nie jest to zbyt duży wydatek, a może uratować nam życie.

Pamiętajmy, że wszelkich prac przy urządzeniach gazowych może podjąć się tylko instalator  z uprawnienie ami budowlanymi. Dotyczy to montażu, a także wszelkich prac przy przewodach wentylacyjnych i kominowych. Podobnie rzecz ma się z naprawą piecyka gazowego. Nawet jeśli jest to drobna usterka, nie powinniśmy zdawać się na umiejętności tzw. złotej rączki, ale w pierwszej kolejności wezwać pogotowie gazowe, które oceni na ile usterka jest poważna.

W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wystąpieniu zagrożenia.