Jak pomóc niewidomym?

Jak pomóc niewidomym?

Osoby niewidome mają chyba największe problemy z poruszaniem się po ulicach. O ile w mniejszych miejscowościach poruszają się w pewnym stopniu „na pamięć” o tyle w dużych mogą mieć z tym ogromny problem.

Osoby niewidome w naszym mniemaniu to osoby niewidzące. Stanowią one jednak tylko ułamek osób zaliczanych do tych, które mają problem ze wzrokiem. Jest to pewien problem w rozumieniu tej choroby. Często osoba nie jest zupełnie pozbawiona wzroku ale niedowidzi. W takich sytuacjach wystarczy właściwie dobre oznakowanie poszczególnych miejsc by osoby niedowidzące mogły sobie same poradzić.

O ile osoba niewidoma porusza się wyłączne za pomocą zmysłu dotyku, o tyle osoba niedowidząca rozpoznaje obrazy kontrastowe.
Osoby, które projektują budynki, miejsca ogólnodostępne czy łazienki publiczne, często o tym zapominają.

Jak już wspomniano osoba niedowidząca widzi kontrasty, dlatego wszelkie ważne miejsca np. w łazience powinny być w widoczny sposób zaznaczone. Np. droga do toalety powinna być oznaczona w postaci białych płytek na podłodze na tle czarnych. Białe płytki muszą tworzyć coś na wzór pasa drogi. Podobnie z częścią armatury łazienkowej. Miska ustępowa, umywalka powinny być np. w kolorze białym na tle ciemnych ścian i podłogi. Dodatkowo innego jaskrawego koloru może być ręcznik, pojemnik na papier toaletowy itp.

niewidomy
Oczywiście dodatkową pomocą będą drążki zamontowane w różnych miejscach toalety, których taka osoba będzie mogła się chwycić.
Dla osób niewidomych ważne są oznaczenia w formie różnych uwypukleń. Lub tabliczek ze znaczkami brajlowskimi.