System przewodowy czy bezprzewodowy?

Słowem wprowadzenia chciałbym powiedzieć, że nowoczesne systemy alarmowe zapewniają swym użytkownikom nie tylko wysoką ochronę oraz podnoszą komfort codziennego funkcjonowania. Z pojęciem „inteligentnego domu” wiąże się kontrola różnych, samodzielnych do tej pory urządzeń. Przykładem niech będzie sterowanie oświetleniem – po opuszczeniu domu przez użytkowników, światła automatycznie gasną.

Przejdźmy jednak do sedna sprawy. Są trzy typy alarmów: przewodowe, bezprzewodowe oraz wykorzystujące techniki obu. Różnica pomiędzy nimi wynika z ilości kabli niezbędnych do podłączenia. W pierwszym z nich wszystkie elementy połączone są przewodami, którymi przepływają informacje i napięcie zasilające. Najprostszy system składa się z centrali alarmowej, klawiatury sterującej, czujek ruchu oraz dwóch sygnalizatorów. Do każdego z elementów prowadzą przewody, jest więc ich całkiem sporo. Są to: przewody zasilające centralę alarmową, przewody linii dozowych zasilających czujki oraz przekazujące informacje o sabotażu i alarmie, przewody sygnalizatorów je zasilające i uruchamiające oraz przewody linii telefonicznej informujące o alarmie.

W przypadku alarmu bezprzewodowego jest ich znacznie mniej, co nie oznacza, że nie ma ich
w ogóle. Połączeniem przewodowe jest konieczne by podłączyć zasilanie centrali alarmowej, manipulatora, koncentratorów sieci bezprzewodowej, sygnalizatora zewnętrznego, linii telefonicznej.  Pozostałe elementy systemu komunikują się ze sobą za pomocą fal radiowych.

Żywotność baterii jest dużą, powinna wystarczyć na co najmniej na rok, często zdarza się że służą one po kilka lat. O potrzebie wymiany użytkownik zostanie poinformowany odpowiednio wcześnie. Z zakłóceniem fal radiowych też nie ma problemu, a zwykły włamywacz bez bardzo drogiego sprzętu nie będzie miał na to szans.

Koszty instalacji koniec końcem okazują się bardzo podobne. Urządzenia bezprzewodowe są droższe od przewodowych, jednak więcej zapłacimy za ich instalację. Systemy przewodowe warto montować w domu budowanym lub remontowanym, bezprzewodowe polecam do wykończonych już domów.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *